English


R R A Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 102
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rra-celje.si


ZIP (8,8 MB)

Twitter
 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013

 

 RRP Savinjske regije 2007-2013 17-10-2006.pdf

PRILOGE RRP Savinjske regije 2007-2013:

 PRILOGA - ANALIZA ZA GOSPODARSTVO.doc

 PRILOGA - ANALIZA ZA ČLOVEŠKE VIRE.doc

 PRILOGA - ANALIZA ZA DEDIŠČINO TURIZEM PODEŽELJE.doc 

 

***

Izvedbeni načrt RRP Savinjske razvojne regije za obdobje 2007-2013 

II.del obdobje 2008-2010,

sprejet na seji Sveta Savinjske regije, dne 8.5.2008

 IZVEDBENI NAČRT RRP 2008-2010.pdf

 

***

Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-2009

 Izvedbeni načrt final_2_7_07.zip

Na 4. seji Sveta Savinjske regije, dne 18. junija 2007, je bil sprejet DELNI IZVEDBENI NAČRT regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2007-2009.

 Delni izvedbeni nacrt-Savinjska regija-Var2-final_20_06_07.doc

 

 

 

 

© 2011, RRA Celje, d.o.o.